CO2-Prestatieladder niveau 5 voor Stoop Groenvoorziening

14/03/2016

Jos Stoop van Stoop Groenvoorziening vertelt erg blij te zijn met behalen van niveau 5 op de CO2-Prestatieladder: “Wij zijn trots op dit resultaat. We hebben dit geheel op eigen kracht weten te realiseren. Stoop Groenvoorziening streeft er naar het milieu zo min mogelijk te belasten. Hiervoor realiseren we jaarlijks flinke energiebesparingen en zijn we steeds beter in staat de uitstoot van CO2 te reduceren. Daarbij gebruiken we steeds meer duurzame oplossingen in onze werken”.

Sjaak Kraakman, KVGM-coördinator van Stoop Groenvoorziening, geeft aan dat het behalen van niveau 5 geen eenvoudige opgave is geweest: “Er wordt veel geëist van organisaties die zich voor niveau 5 willen certificeren. Met name de bepaling van de CO2 uitstoot in scope 3 en de daaropvolgende ketenanalyses zijn een hele uitdaging. Het geeft je uiteindelijk wel een heel goed inzicht in waar je de prioriteiten als organisatie dient te leggen om juist in die sectoren CO2 te reduceren, waar je het meest kunt reduceren en het meeste invloed op uit kunt oefenen. Toen we begonnen in 2011 met de CO2-Prestatieladder hadden we niet voor mogelijk gehouden dat wij in zo’n relatief kort tijdsbestek zoveel maatregelen op CO2 gebied konden realiseren. Enkele voorbeelden van deze CO2-reductie zijn zonnepanelen, windenergie, speciale CO2-reducerende brandstof, elektrisch rijden, het onder de aandacht brengen van ‘het nieuwe rijden’ en digitalisering van interne processen. Verder propageren wij duurzame oplossingen in onze werken, waaronder het scheiden van groenafval in bruikbare biomassa stromen, gebruik van compost in grondproducten, gebruik van FSC-hout of gerecycled kunststof voor beschoeiingen, VitaalGroen vaste plantschema’s, inhuren van regionale onderaannemers (met CO2-Prestatieladder), gebruik biologische olie enzovoorts”. Met al deze initiatieven en de CO2-Prestatieladder creëert Stoop Groenvoorziening een groter milieubesef bij haar medewerkers, opdrachtgevers en stakeholders.