Natuur en recreatie

In opdracht van natuurbeschermingsorganisaties, recreatiebedrijven, overheden, boerenbedrijven en landgoedeigenaren leggen wij natuur- en recreatiegebieden aan. Maak gebruik van onze specialistische kennis op dit vakgebied. We helpen u graag van planvorming tot uitvoering en het beheer na aanplant.

U leest hieronder meer over specifieke thema’s en onderwerpen op het gebied van natuur en recreatie:

Vitaalgroen
VitaalGroen is het verrassend kleurrijke beplantingsconcept van Groencollectief Nederland dat de biodiversiteit stimuleert en de belevingswaarde van tuin, park en woongebieden vergroot. Het klinkt eenvoudig: de natuur centraal stellen en de juiste plant op de juiste plaats zetten. En met VitaalGroen is het dat ook.  Vakkundige aanleg volgens de gestelde richtlijnen en beheermethoden resulteert in vitale (duurzame) beplanting en reductie van beheerkosten. Speciaal geselecteerde vaste planten vormen binnen VitaalGroen de basis, die wordt aangevuld met grassen en sierheesters. Bij naleving van het juiste beheer garanderen wij een levensduur van 10 jaar. In de praktijk blijken de meeste plantvakken een levensduur van 15 jaar of langer te hebben.  Voordelen VitaalGroen:  Bevorderen gezonde leefomgeving;  Representatieve buitenruimte;  Reductie beheerkosten;  Diversiteit door uniek plantassortiment;  Levensduur minimaal 10 jaar;  Concurrerend met traditionele plantvakken.  Het ontstaan van VitaalGroen  De traditionele concepten in vaste planten worden ontworpen vanuit esthetica. Bij VitaalGroen blijven de Abiotische factoren leidend. Deze factoren bepalen welke plant op een specifieke standplaats zich kan ontwikkelen tot een vitale beplanting. Slechte plantvakken met bijv. traditionele bodembedekers als Lonicera en Contoneaster worden omgevormd met kleurrijke vaste planten. De plantvakken met VitaalGroen zijn groot van omvang en beperken zich tot een eenvoudig en beheerbaar plantvak, al dan niet voorzien van een solitaire struik als Buddleja (Vlinderstruik) die eenzelfde beheer verdragen. Kortom, functionaliteit boven originaliteit.  Ontwerpen met VitaalGroen  In nieuwe situaties kan met VitaalGroen ook ontworpen worden, hierbij blijft de juiste plant op de juiste plek leidend. Met de natuur meebewegen in plaats van tegenwerken. Ontwerpen en beplantingsplannen met VitaalGroen kenmerken zich door grote vakken vaste planten, waarbij siergrassen als Pennisetum en Miscanthus veelal een bepaalde structuur vormen. Hierbij is het belangrijk dat iedere plantsoort vanuit minimaal een van de zijden bereikbaar blijft. Zodoende is er altijd een mogelijkheid om tussentijds in te grijpen met een beheermaatregel als het terugzetten en doormesten van de soort. Een dergelijke maatregel kan nodig zijn wanneer de beplanting door overmatige groei uit elkaar dreigt te vallen. Het direct doormesten zorgt ervoor dat het plantvak weer snel sluit en onkruid dus onderdrukt blijft.  Aanleg  In vergelijking met vele andere beplantingsconcepten vormt in onze aanpak de aanwezige bodem het uitgangspunt. Zelfs hardnekkige wortelonkruiden kunnen met een juiste aanplant onderdrukt worden. Hierbij speelt een weloverwogen plantkeuze een grote rol. Om onderhoud van VitaalGroen in de toekomst voor SW-bedrijven of anderszins mensen met een achterstand tot de reguliere arbeidsmarkt mogelijk te maken, wordt de beplanting te allen tijde op rijen aangebracht. Een goede begeleiding door een partner van Groencollectief Nederland vormt hierbij een belangrijke randvoorwaarde.  Innovatief product Bodemvitaal voor een lage CO2-uitstoot  Bodemvitaal is een duurzame plantgatverbeteraar die Groencollectief in samenwerking met Soiltech heeft ontwikkeld. Het zorgt voor het snel aanslaan van beplanting en brengt de beplanting in optimale conditie, zodat plantstress beperkt blijft. Dit product heeft inmiddels bewezen dat het bijdraagt aan minder uitval van beplanting. Voor het planten wordt Bodemvitaal in de bovenlaag doorgewerkt.  De voordelen van Bodemvitaal:  Houdt meer dan 50% aan eigen volume aan vocht vast;  Is relatief laag in stikstofgehalte (onderdrukt onkruidgroei);  Is relatief hoog in fosforgehalte (goed voor ontwikkeling wortels);  Bestaat uit volledig gerecycled materiaal;  Er is geen turfwinning nodig en geeft dus weinig CO2 uitstoot in relatie tot vergelijkbare producten.  Beheer VitaalGroen verlangt vakkennis  Om een gesloten beplanting te kunnen waarborgen is het afsluiten van minimaal een 3-jarig beheercontract aan te bevelen. Een goed beheer bestaat uit beperkt schoffelen, maar juist tijdig wieden van onkruid tijdens het eerste groeiseizoen. Doordat de beplanting snel in sluiting raakt zal na één tot twee jaar nauwelijks onkruid bestreden moeten worden. Echter dient de beplanting vitaal gehouden te worden door een regelmatige bemesting met een langwerkende organisch meststof. Vroeg in het voorjaar afzetten van de beplanting doormiddel van mulchen is voor sommige soorten van belang.  VitaalGroen en biodiversiteit hand in hand  Niet alle plantvakken lenen zich voor een wild bloemenmengsel en vele mensen geven de voorkeur aan een gestructureerde woonomgeving. Eens te meer is gebleken dat het overzichtelijk geheel van VitaalGroen aansluit bij de gewenste belevingswaarde van de gebruikers. De bloemen van VitaalGroen geven veel kleur en verleiden menig insect tot het bestuiven van de plant. Zo herbergen Kalimeris een zeer grote diversiteit aan zweefvliegen en maken honingbijen ruzie om de beste bloemen van de Persicaria.  Andere toepassingen met vaste planten  Door het werken met vaste planten binnen ons eigen concept, zijn deelnemende partners van Groencollectief Nederland verworden tot experts op het gebied van vaste planten. Bent u op zoek naar een andere toepassing met vaste planten zoals traditionele borders, prairiebeplanting of anderszins, treft u in Groencollectief Nederland de professionele specialist.  Meer weten over het kleurrijke beplantingsconcept VitaalGroen?  Neem contact op met de adviseur in uw regio 
Lees meer
Klimaatadaptie
Steeds vaker worden we geconfronteerd met extreme weersomstandigheden als gevolg van een veranderend klimaat. Doordat het klimaat verandert krijgen we steeds vaker te maken met windhozen, hevige stortbuien, extreme hagelbuien en ondervinden we steeds vaker de problemen van hitte eilanden in de stedelijke omgeving. Het anticiperen hierop, ofwel het klimaatbestendig maken van onze omgeving door een andere inrichting van de buitenruimte, noemen we klimaatadaptie.  Wat kunt u doen aan klimaatadaptie?  Door verharde oppervlakten te beperken of te vervangen door halfverharding (grind) ontstaat natuurlijke infiltratie van hemelwater. Zo wordt ons rioolstelsel minder belast en ontstaat minder wateroverlast in een stedelijke omgeving. Door grind in plaats van elementverharding toe te passen kan er meer hemelwater infiltreren, maar nog beter is het toepassen van beplanting. De beplante oppervlakten infiltreren ook makkelijk hemelwater en verdampen tevens ook nog het nodige water. Dit verdampen zorgt op zijn beurt voor natuurlijke verkoeling in de stad. De beplanting vervult dus meerdere functies die de nadelige gevolgen van klimaatverandering kunnen opvangen.  Ook in onze eigen tuin kunnen we op een vrij eenvoudige wijze bijdragen aan klimaatadaptie:  Afkoppelen hemelwaterafvoer van het riool en ter plaatse laten infiltreren of opvangen in een regenton;  Verharding vervagen door gras of beplanting (of door grind);  Aanleg geveltuintjes;  Aanleg groendak.  Het tegengaan van klimaatsveranderingen begint met een duurzame leefwijze. Het beperken van CO2-uitstoot vormt hierin een belangrijke rol. Zo dragen alledaagse zaken als groene energie en scheiden van afval bij tot het terugdringen van het klimaatprobleem.  Duurzaam met CO2-prestatieladder De deelnemende partners van Groencollectief Nederland zijn gecertificeerd volgens de CO2-prestatieladder. Deze certificering zorgt ervoor dat medewerkers van de bedrijven bewust worden van de CO2-uitstoot en committeren zich ertoe deze CO2-uitstoot op proactieve wijze te verminderen.  Integrale aanpak Bij het klimaatbestendig inrichten van de buitenruimte dienen we niet voorbij te gaan aan andere functies van de ruimte zoals mobiliteit, veiligheid, gezondheid en biodiversiteit, etc. Door een integrale aanpak, ofwel door functies te stapelen, kunnen we complexe vraagstukken pragmatisch uitwerken worden voor elke voorkomende situatie. Eens te meer zal blijken dat groen de verbindende factor tussen de diverse functies zal vormen. Berekeningen hebben reeds uitgewezen dat over 25 jaar een middelgrote stad in Nederland tientallen miljoenen euro’s zal moeten investeren wanneer er niet direct begonnen wordt aan constructieve klimaatadaptie.  Bent u op zoek naar innovatieve oplossingen, heeft u vragen over klimaatadaptie of wilt u weten hoe uw project klimaatbestendig kan worden?  Neem contact op met de adviseur in uw regio
Lees meer