Natuurwetgeving

Op het gebied van natuurwetgeving is Groencollectief Nederland toonaangevend. In 2015 sorteerde Groencollectief Nederland voor op de veranderende natuurwetgeving door een 8-tal fauna-controleurs op te leiden. 

Met ingang van 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht. Deze wet is een samenvoeging van een drietal wetten te weten: 

  • Flora- en faunawet; 
  • Natuurbeschermingswet; 
  • Boswet. 

Onlangs heeft Groencollectief Nederland een 5-tal inspecteurs op het gebied van Fauna opgeleid. Deze controleurs en inspecteurs zijn gecertificeerd volgens de richtlijnen van de gedragscodes opgesteld door Stadswerk. 

Onze organisatie beschikt als een van de weinige organisaties over fauna-controleurs alsook fauna-inspecteurs. Deze certificering waarborgt de wettelijke vereiste deskundigheid waarmee inventarisaties dienen te worden uitgevoerd. Naast het inventariseren van fauna biedt Groencollectief Nederland advies op maat. Zo kunt u bij ons terecht voor onder andere: 

  • Quick-scan beschermde flora en fauna; 
  • Soortspecifiekonderzoek (bijv. vleermuisonderzoek, beveronderzoek etc.); 
  • Monitoringen van flora en fauna. 

Met Groencollectief Nederland beperkt u risico’s op overtredingen van natuurwetgeving. U treft in ons een betrokken partner die werkt conform wet- en regelgeving. Meer weten over onze aanpak en werkwijze op het gebied van natuurwetgeving? 

Neem contact op met de adviseur in uw regio